Zašto su neki ljudi levoruki i šta ih nikada ne treba pitati!

Ako poznajete neku stariju levoruku osobu velike su šanse da je ona morala da uči da jede ili piše svojom desnom rukom. U mnogim delovima sveta i dalje je ustaljen slučaj teranja dece da koriste svoju “odgovarajuću” ruku. Čak i reč “right” (eng. desno) takođe znači tačno ili dobro, ne samo na engleskom već i na mnogim drugim jezicima.

Ali ako je biti levoruk toliko pogrešno, zašto se onda to uopšte dešava??

foto: tedx

Danas je oko 10% svetske populacije levoruko i, uprkos onome što mnogi misle, upotreba dominantne ruke nije izbor i može se predvideti i odrediti čak i pre rođenja.

Gledano sa naučne tačke gledišta, ova pojava je, pretpostavlja se, posledica podele rada dve hemisfere mozga. Dok je kod većine ljudi leva hemisfera zadužena za govor, reči i jezik tako su oni desnoruki. Za one druge, ipak, postoji jedna razlika; ili im se ovaj centar nalazi na desnoj strani, ili je, kako neki naučnici trvde, podeljen, pa se upravo zato leva ruka ističe kao spretnija.

Pitali smo našu (levoruku) urednicu fotografije i videa, Saru Petković, i Aleksandru Životić koja je zadužena za marketing, da sa nama podele nikoliko tipičnih pitanja koje svakodnevno dobijaju (a koje predlažemo da ne postavljate levorukima 😀 ) :

  • JeSi ti tO levOrukA??
  • Jesi neKaD proBaLa da pišeŠ dEsnoM?
  • Je l ti sVe raDiš levOm?
  • A na koJoj rUci nosiš saT?
  • Je l ti ČudNo kaD se ruKujeŠ sA nekiM?
  • Kako tAko koRistiŠ miŠ zA komPjuteR??
  • kOjom nogoM šutiRaš??